Rezumat

Cercetarea este orientata spre oferirea unei soluții tehnologice aplicabilă industrial de valorificare a masei vegetale foliare de cânepă pentru obținerea de ingrediente alimentare destinate formulării de alimente funcționale cu conținut de compuși biologic activi: polifenoli, fibre, proteine complete, minerale, vitamine, aminoacizi, etc. Alimentele funcționale asigură beneficii specifice pentru sănătate datorită conținutului de compuși biologic activi. Totodată, se are in vedere valorificarea masei foliare de cânepă fără a afecta producția de fibre și semințe. Aplicarea la scara industriala a soluției oferite va avea un impact socio-economic pozitiv prin punerea pe piață a unui nou produs, concomitent cu crearea de noi locuri de munca, accesarea de noi piețe pentru desfacerea produsului, creșterea cifrei de afaceri si a profitului net, conducând la creșterea competitivității companiei.

Obiectivul principal

Obiectivul principal al proiectului este găsirea unei soluții inovative de valorificare a masei vegetale foliare de cânepă industrială (Cannabis sativa), fără a afecta producția de fibre și semințe. Ca obiectiv derivat proiectul își propune obținerea unui ingredient alimentar din frunze de cânepă ca bază pentru formularea inovativă a unei game largi de alimente funcționale (supe, sosuri, vinegrete, ciocolată, ape aromatizate funcționale, băuturi răcoritoare cu conținut de bere, diverse alte tipuri de băuturi non-alcoolice și/sau alcoolice).

Rezultatele estimate

Rezultatele estimate ale proiectului sunt reprezentate de: A. Proiectarea și optimizarea fluxului tehnologic de obținere a ingredientului alimentar din frunze de cânepă industrială, pentru a fi aplicabil industrial; B. Obținerea unui prototip de ingredient funcțional pe baza de cânepă (fără THC) și caracterizarea acestuia prin analize de laborator, Cercetarea se va axa pe optimizarea metodei identificate de obținere a ingredientului pentru alimente funcționale și caracterizarea acestuia în vederea introducerii în fabricație, și se va finaliza cu Cerere de Marcă.

Ingrediente alimentare funcționale obținute prin valorificarea masei foliare de cânepă

Functional Food Ingredients from Hemp (Cannabis sativa) Leaves

Abstract

Research is oriented toward providing a technological solution applicable to industrial scale, valorising the hemp leaves for ingredients to be included in functional foods with biologically active compounds (polyphenols, fibre, amino acids, complete protein, minerals, vitamins, etc.). Functional foods provide specific health benefits due to their biologically active compounds. At the same time, the method will process hemp leaves biomass without interfering with fibre and seed production. Applied on an industrial scale, the solution will have a beneficial socio-economic impact, providing new jobs, access to new markets for the product disposal, increased turnover and net profit, leading to increasing company competitiveness.

The main objective

The main objective of the project is to find an innovative solution to valorise industrial hemp leaves biomass, without decreasing fibre and seeds production. As a derived object, the project aims to obtain a food ingredient from hemp leaves, as basis for innovative formulation of a large spectrum of functional food products (soups, sauces, vinaigrettes, chocolate, functional drinks, various other types of beverages and drinks).

Estimated results

Estimated results of the project refers to: A. Technology design and optimisation to obtain a food ingredient based on industrial hemp leaves; B. Obtaining a functional food ingredient based on hemp leaves as prototype and characterising it through laboratory analysis. Echipa proiectului: